Press ESC to close

Kryteria skuteczności antybiotyków

Są nimi: a) badanie przeciwkrętkowego ich wpływu in vitro-, b) wpływ antybiotyków na doświadczalną kiłę królików; c) działanie antybiotyków w kile wczesnej i późnej u ludzi; kryteriami w tym względzie jest znikanie krętków bladych z treści wykwitów, ustępowanie czynnych zmian klinicznych oraz seronegatywizacja OK.