Press ESC to close

Zasady leczenia i dawkowania antybiotyków

Sprowadzają się one na ogół do przestrzegania następujących zaleceń: 1. Poza szczególnymi przypadkami inne niż penicylina antybiotyki podaje się doustnie, równomiernie w ciągu doby, w zasadzie w przerwach co 4—6 godz., co ma na celu zapewnić stałość poziomu antybiotyku we krwi. 2. U pewnej części chorych należy się liczyć z gorszym znoszeniem antybiotyków; przede wszystkim mogą tu występować objawy ze strony przewodu pokarmowego, jak: nudności, wymioty i biegunki. 3. Nie ustalono dotychczas w sposób całkowicie pewny wielkości dawki ogólnej wystarczającej do wyleczenia kiły. Waha się ona w szerszych granicach w porównaniu z penicyliną, stąd też dawkowanie zalecane przez różnych autorów różni się niekiedy znacznie od siebie; różnice w tym względzie są rzędu 200—300% w stosunku do najmniejszych dawek uznawanych przez niektórych za czynne leczniczo. 4. Stosowanie początkowej tzw. „uderzeniowej” dawki antybiotyku, 2-3-krotnie wyższej od dawki zwykłej, nie stanowi metody godnej polecenia. 5. Ze względu na hamujący wpływ szeregu antybiotyków na florę jelitową zaleca się podawanie w trakcie leczenia witamin grupy B.