Press ESC to close

Nawroty kiły wczesnej w obrębie układu nerwowego

Nawroty te stanowią szczególną postać kliniczną niepowodzeń poleczenio- wych. Do powikłań tych dochodzi z reguły w 1 lub 2 roku od zakażenia u chorych leczonych często wyraźnie niewystarczająco. Zaatakowanie przez krętki blade opon i naczyń mózgowych pociąga za sobą rozwój bezobjawowej kiły układu nerwowego, a w przypadkach cięższych — swoiste zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, o mniej lub bardziej nasilonym obrazie klinicznym. Pierwsza ewentualność jest znacznie częstsza od drugiej, a zespół zmian w płynie u tych chorych nie różni się niczym od występujących w bezobjawowej kile układu nerwowego u osób dotychczas nie leczonych. Zapalenie opon i naczyń mózgowo-rdzeniowych na tle kiły stanowi wielką rzadkość. Za rozpoznaniem go przemawia zespół objawów oponowych, porażenia niektórych nerwów czaszkowych, dodatnie odczyny serologiczne we krwi oraz wywiady wskazujące na zaniedbania w leczeniu kiły. Wdrożenie leczenia penicyliną prowadzi do szybkiej poprawy w stanie klinicznym, a znacznie wolniejszej, jeśli chodzi o zespół zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym.