Press ESC to close

Wpływ leczenia na objawy kliniczne

Jak to już podkreślono, zarówno przed, w czasie, jak i po leczeniu penicyliną konieczne jest zwrócenie bacznej uwagi na stan ogólny dzieci i ew. podjęcie uzupełniającego leczenia wikłających kiłę chorób, jak: niedokrwistość, wyniszczenie, zapalenie płuc, ucha środkowego i inne. Jest to możliwe jedynie przy zapewnieniu konsultacji pediatrycznej, laryngologicznej oraz gdy leczący dermatolog posiada sam odpowiednie przeszkolenie w zakresie kliniki i terapii chorób dzieci. Szczególnie krytycznym okresem jest pierwszych kilka dni od rozpoczęcia leczenia penicyliną, kiedy to w związku z odczynem JHŁ, lub niezależnie od niego, dochodzić może do nagłego pogorszenia się ogólnego stanu dzieci, a zwłaszcza wystąpienia niewydolności krążenia, sinicy i duszności, obrzęku płuc itp.U większości dzieci dochodzi do wybitnej poprawy już w pierwszych kilku dniach od rozpoczęcia leczenia, co jest jednym z dowodów, że zakażenie kiłą ma przebieg lżejszy lub średnio ciężki. Z objawów ogólnych należy podkreślić poprawę łaknienia, wzrost wagi, ustępowanie stanu zatrucia, spadek gorączki itp. Niektórzy z autorów określają poprawę jako „zdumiewająco szybką”. W obrębie skóry i błon śluzowych postępuje wchłanianie się wykwitów, jak plamek, grudek, zlewnych nacieczeń, a w końcu dochodzi do całkowitego ich ustąpienia.