Press ESC to close

Metody leczenia kiły utajonej penicyliną

Poniżej podano zalecane najczęściej metody leczenia kiły tego okresu: 1. Penicylina prokainowa w dziennej dawce 0,6 mega j. do ogólnej dawki 18 min j. (zalecana m. in. w Polsce). 2. Penicylina prok. 0,6 mega j. dziennie do ogólnej dawki 4,8 mega j. (polecana w urzędowych schematach w Stanach Zjedn.). 3. Penicylina prok. w dziennej dawce 0,6 mega j. w okresie 17 dni — do dawki 10,2 mega j. (Hellerstróm i Skog). 4. PAM w dawce początkowej 3 mega j., powtarzanej 2—3-krotnie co 7 dni (w Stanach Zjedn.). 5. PAM 0,6 mega j. codziennie do ogólnej dawki 9 mega j.; przerwę między wstrzykiwaniami przedłużają niektórzy do 2—3 dni. 6. PAM w dawce początkowej 2—4 mega j.r a w dalszym ciągu 1,2 mfega j. 2 razy tygodniowo — do 3—5 tygodni leczenia (WilIcox). 7. Benzatyna 1,2 mega j., następne dawki wstrzykiwane co 5 dni do ogólnej dawki 9,6 mega j. (zalecana m. in. w Polsce). 8. Benzatyna 1,8 mega j., następne dawki powtarzane co 7 dni, do 14—15 min mega j. (Gertler).