Pages Menu
 

Categories Menu
Co można jeść na diecie bezmlecznej i gdzie takie produkty kupić?
Dieta bezmleczna może być całkiem do przyjęcia, jeśli tylko zna się jej zasady oraz wie, gdzie produkty bezmleczne można kupić.

Dieta bezmleczna
Nadwaga wśród młodzieży
Nadwaga to problem, który niestety dotyka coraz większej grupy osób. Problemem jest także nadwaga wśród dzieci i młodzieży. Niestety otyłe dzieci zmieniają się później w otyłych dorosłych, którzy
Sprzęt do treningu, pas treningowy
Sprzęt do treningu najczęściej kojarzony jest z ciężkim sprzętem występującym na siłowni. Jednak należą do nich także małe gadżety, które ułatwiają ćwiczenia w domu i nie tylko. Niewielkie
Jak zwiększyć masę mięśniową? Odżywki, dieta, białko na zwiększenie masy mięśniowej
Szybki przyrost masy mięśniowej to cel wielu osób, które systematycznie trenują. Uzyskanie odpowiednich efektów w krótkim czasie wymaga
Jak poprawić swoją kondycję? Trening, sterydy, ćwiczenia - opinie z Poznania
Osoby, które nie prowadzą aktywnego trybu życia, zazwyczaj mają problemy ze zmotywowanie się do systematycznych ćwiczeń. Nie da się ukryć, że
Suplementy Bsn - sklep z suplementami Wrocław
BSN (Engineered Supplements and Nutrition) to firma, która stała się światowym liderem na rynku żywności sportowców. W ciągu ostatnich kilku lat firma, jak i jej produkty
Jakie ćwiczenia wybrać? Ćwiczenia wzmacniając, na kondycję i odchudzające - Poznań
Istnieje bardzo wiele różnych metod i technik, które można zastosować w czasie treningu. Przy wyborze rodzaju ćwiczeń warto przede wszystkim

Posted by on sty 29, 2018 in Zdrowie |

Zasady kontroli po leczeniu i rokowaniu w kile utajonej późnej

Poleczeniową kontrolę prowadzi się w okresie pierwszych 2—3 lat zgodnie z zasadami przyjętymi dla kiły wczesnej. W późniejszym okresie powinno się poddawać chorego badaniu klinicznemu i serologicznemu, w przerwach jednorocznych, nieograniczenie długo; w badaniu należy zwrócić szczególną uwagę na układ nerwowy i krążenia. Przy założeniu, że w okresie wstępnym wykonano badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, późniejsze postępowanie lekarskie powinno być w tym względzie ściśle indywidualizowane. U znacznej części chorych na kiłę utajoną, zwłaszcza po 50 r. ż., słuszne jest zrezygnowanie z repunkcji, biorąc pod uwagę, że długi stan utajenia choroby czyni mało prawdopodobnym późniejsze wystąpienie zmian ze strony układu nerwowego. Ewentualne wykonanie repunkcji u osób w młodym i średnim wieku, a więc znajdujących się prawdopodobnie w bardziej czynnym okresie zakażenia, należy uzależnić od stanu klinicznego tych chorych oraz zachowania się OK; niespodziewany wzrost miana OK może przemawiać za nawrotem serologicznym kiły utajonej lub za bezobjawową reinfekcją. Nawet przy ujemnych wynikach badania płynu mózgowo-rdzeniowego konieczne jest w tych razach przeprowadzenie ponownego leczenia penicyliną, lub też w jej skojarzeniu z leczeniem gorączkowym. U kobiet ciężarnych z leczoną kiłą utajoną w wywiadach konieczne jest przeprowadzenie leczenia profilaktycznego w czasie ciąży niezależnie od poprzedniego leczenia i zachowania się ilościowych OK. Przeważa pogląd, że ilościowe OK mają ograniczone znaczenie w ocenie wyników kiły utajonej. W szczególności nie należy interpretować surowiczooporności jako niepowodzenia w leczeniu. Część autorów uważa seronegatywizację lub obniżenie się miana OK za kryterium rokowniczo korzystne, przemawiające za klinicznym wyleczeniem kiły utajonej (Pawlas; Suchanek; Towpik). Inni autorzy twierdzą, że do postępu lub nawrotów kiły utajonej dochodzi jednakowo często u chorych z surowiczoopornością, jak i u tych u których nastąpiła seronegatywizacja OK (Diseker i wsp.; Moore). Wobec względności kryteriów serologicznych w ocenie wyników leczenia kiły utajonej, tym bardziej że i odczyny krętkowe mają tu jeszcze mniejszą wartość niż OK, jedyny pewny dowód remisji czy wyleczenia kiły utajonej stanowi ujemny co do postępu kiły wynik kontroli klinicznej, a przede wszystkim neurologicznej, kardiologicznej i radiologicznej. Niewystąpienie powikłań kiłowych w okresie co najmniej 10—25-letniego kontroli poleczeniowej przemawia za tym, że do rozwoju tych powikłań nie dojdzie w okresie późniejszym (Moore; Thomas). W okresie przedpenicylinowym 6-miesięczny okres leczenia arseno-bizmutowego mógł zapobiec rozwojowi późnej kiły objawowej u 95—98% leczonych z powodu kiły utajonej. Za mało prawdopodobnym rozwojem kiły objawowej u chorych leczonych w późnym okresie utajenia przemawiają również badania Kozakiewicza. W grupie 223 chorych na kiłę utajoną późną tylko u 5 doszło do rozwoju kiły układu nerwowego po leczeniu przeprowadzonym w okresie utajenia choroby, przy czym u każdego z tych chorych leczenie było niepełne. Zasady kontroli oraz rokowanie w kile utajonej nie zmieniły się w niczym od czasu wprowadzenia penicyliny. Należy zgodzić się z tym, że u dużej części chorych leczonych penicyliną z powodu kiły utajonej okres kontroli poleczeniowej jest zbyt krótki, ażeby dawał podstawę do ostatecznej oceny wartości tego antybiotyku. Dotychczasowe wyniki uzyskane w leczeniu kiły tego okresu przemawiają za tym, że penicylina nie ustępuje w skuteczności przewlekłemu leczeniu kiły utajonej metalami ciężkimi.