Press ESC to close

Ocena wyników leczenia kiły wrodzonej wczesnej

Penicylina nie rozwiązała bez reszty sprawy leczenia kiły wrodzonej. U części najmłodszych dzieci należy liczyć się ze sporadycznymi wypadkami zejścia śmiertelnego mimo wcześnie rozpoczętego leczenia. Praktycznie dochodzi do zejścia śmiertelnego w następstwie odczynu JHŁ tylko u dzieci z najcięższą posocznicą kilową i w stanie znacznego wyniszczenia. Współczynnik śmiertelności waha się w doniesieniach różnych autorów od 0 do 29%. Porównywalność tak bardzo różnych wyników leczenia kiły niemowląt utrudnia n’ie tylko różna wielkość i dobór grup kontrolowanych, rozmaita systematyczność kontroli, ale także brak ścisłych danych co do tego, w jakim stopniu przyczyną śmierci jest sama kiła, a w jakim — choroby i powikłania wtórne, mające tylko pośredni lub zgoła luźny związek z kiłą. Naszym zdaniem na wyniki leczenia rzutuje nie tylko samo leczenie swoiste, ale w bardzo dużym stopniu również właściwe i wczesne leczenie powikłań oraz zapewnienie dzieciom właściwego standardu w wyżywieniu i higienie.