Press ESC to close

Charakterystyka chorych na kiłę utajoną

Chorzy na nią rekrutują się z następujących kręgów: a. chorych, u których rozpoznanie kiły ustalono po 3 latach nie leczonego dotychczas zakażenia w związku z ‘okolicznościowym wykryciem dodatnich OK, a potem dodatniego ON, uważanego za niezbędny warunek rozpoznania kiły tego okresu; b. chorych leczonych niewystarczająco w okresie kiły wczesnej, z ujemnymi lub dodatnimi OK, a z reguły dodatnimi ON i FTA; c. chorych leczonych umownie nawet „wystarczająco” w okresie kiły wczesnej, ale u których niepomyślne wyniki kontroli serologicznej i klinicznej stanowiły wykładnik dalszego postępu choroby w pierwszych 3—5 latach obserwacji; d. chorych, u których mimo nieobecności objawów klinicznych i ujemnych odczynów OK, a nawet ON — nie budzi wątpliwości przebycie zakażenia kiłą, czego dowód Stanowić może m. in. urodzenie dziecka z kiłą wrodzoną (przypadki najrzadsze, rozpoznawane często retrospektywnie po wielu latach).