Pages Menu
 

Categories Menu
Odżywki activlab, odżywki trec - jak się w tym połapać?
Sportowcy, kulturyści wiedzą, że ab osiągnąć jak najlepsze wyniki, w dość krótkim czasie, potrzebny jest motywacja. Ważna jest zdrowa, codzienna dieta, aktywny tryb
Creatine micronized powder, ClenBurexin - który wybrać?
Creatine Micronized Powder jest to niemiecki suplement kreatynowy, wysokiej jakości. W jej skład wchodzi CreaPure Creatine, czyli jedyna forma kretyny przetestowanej
Jak działają spalacze tłuszczu dla kobiet?
Spalanie tkanki tłuszczowej nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli chcemy to zrobić bez utraty mięśni. Na rynku dostępne są różne suplementy stworzone z myślą o osobach, które chcą
Suplementy Bsn - sklep z suplementami Wrocław
BSN (Engineered Supplements and Nutrition) to firma, która stała się światowym liderem na rynku żywności sportowców. W ciągu ostatnich kilku lat firma, jak i jej produkty
Suplementy omega - suplementy sklep we Wrocławiu
Suplementy omega stają się coraz bardziej popularne, ze względu na zawartość kwasów omega. Posiadają one korzystny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka, dlatego
Jak zwiększyć masę mięśniową? Odżywki, dieta, białko na zwiększenie masy mięśniowej
Szybki przyrost masy mięśniowej to cel wielu osób, które systematycznie trenują. Uzyskanie odpowiednich efektów w krótkim czasie wymaga
Sterydy - czy warto je przyjmować? Mechanizm działania sterydów do ćwiczeń i na odchudzanie
Sterydy to substancje, które cieszą się dosyć dużym zainteresowaniem wśród osób, które intensywnie trenują. Jednocześnie stosowanie

Posted by on sty 29, 2018 in Zdrowie |

Zasady kontroli po leczeniu i rokowaniu w kile utajonej późnej

Poleczeniową kontrolę prowadzi się w okresie pierwszych 2—3 lat zgodnie z zasadami przyjętymi dla kiły wczesnej. W późniejszym okresie powinno się poddawać chorego badaniu klinicznemu i serologicznemu, w przerwach jednorocznych, nieograniczenie długo; w badaniu należy zwrócić szczególną uwagę na układ nerwowy i krążenia. Przy założeniu, że w okresie wstępnym wykonano badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, późniejsze postępowanie lekarskie powinno być w tym względzie ściśle indywidualizowane. U znacznej części chorych na kiłę utajoną, zwłaszcza po 50 r. ż., słuszne jest zrezygnowanie z repunkcji, biorąc pod uwagę, że długi stan utajenia choroby czyni mało prawdopodobnym późniejsze wystąpienie zmian ze strony układu nerwowego. Ewentualne wykonanie repunkcji u osób w młodym i średnim wieku, a więc znajdujących się prawdopodobnie w bardziej czynnym okresie zakażenia, należy uzależnić od stanu klinicznego tych chorych oraz zachowania się OK; niespodziewany wzrost miana OK może przemawiać za nawrotem serologicznym kiły utajonej lub za bezobjawową reinfekcją. Nawet przy ujemnych wynikach badania płynu mózgowo-rdzeniowego konieczne jest w tych razach przeprowadzenie ponownego leczenia penicyliną, lub też w jej skojarzeniu z leczeniem gorączkowym. U kobiet ciężarnych z leczoną kiłą utajoną w wywiadach konieczne jest przeprowadzenie leczenia profilaktycznego w czasie ciąży niezależnie od poprzedniego leczenia i zachowania się ilościowych OK. Przeważa pogląd, że ilościowe OK mają ograniczone znaczenie w ocenie wyników kiły utajonej. W szczególności nie należy interpretować surowiczooporności jako niepowodzenia w leczeniu. Część autorów uważa seronegatywizację lub obniżenie się miana OK za kryterium rokowniczo korzystne, przemawiające za klinicznym wyleczeniem kiły utajonej (Pawlas; Suchanek; Towpik). Inni autorzy twierdzą, że do postępu lub nawrotów kiły utajonej dochodzi jednakowo często u chorych z surowiczoopornością, jak i u tych u których nastąpiła seronegatywizacja OK (Diseker i wsp.; Moore). Wobec względności kryteriów serologicznych w ocenie wyników leczenia kiły utajonej, tym bardziej że i odczyny krętkowe mają tu jeszcze mniejszą wartość niż OK, jedyny pewny dowód remisji czy wyleczenia kiły utajonej stanowi ujemny co do postępu kiły wynik kontroli klinicznej, a przede wszystkim neurologicznej, kardiologicznej i radiologicznej. Niewystąpienie powikłań kiłowych w okresie co najmniej 10—25-letniego kontroli poleczeniowej przemawia za tym, że do rozwoju tych powikłań nie dojdzie w okresie późniejszym (Moore; Thomas). W okresie przedpenicylinowym 6-miesięczny okres leczenia arseno-bizmutowego mógł zapobiec rozwojowi późnej kiły objawowej u 95—98% leczonych z powodu kiły utajonej. Za mało prawdopodobnym rozwojem kiły objawowej u chorych leczonych w późnym okresie utajenia przemawiają również badania Kozakiewicza. W grupie 223 chorych na kiłę utajoną późną tylko u 5 doszło do rozwoju kiły układu nerwowego po leczeniu przeprowadzonym w okresie utajenia choroby, przy czym u każdego z tych chorych leczenie było niepełne. Zasady kontroli oraz rokowanie w kile utajonej nie zmieniły się w niczym od czasu wprowadzenia penicyliny. Należy zgodzić się z tym, że u dużej części chorych leczonych penicyliną z powodu kiły utajonej okres kontroli poleczeniowej jest zbyt krótki, ażeby dawał podstawę do ostatecznej oceny wartości tego antybiotyku. Dotychczasowe wyniki uzyskane w leczeniu kiły tego okresu przemawiają za tym, że penicylina nie ustępuje w skuteczności przewlekłemu leczeniu kiły utajonej metalami ciężkimi.