Pages Menu
 

Categories Menu
Jak poprawić swoją kondycję? Trening, sterydy, ćwiczenia - opinie z Poznania
Osoby, które nie prowadzą aktywnego trybu życia, zazwyczaj mają problemy ze zmotywowanie się do systematycznych ćwiczeń. Nie da się ukryć, że
Sterydy - czy warto je przyjmować? Mechanizm działania sterydów do ćwiczeń i na odchudzanie
Sterydy to substancje, które cieszą się dosyć dużym zainteresowaniem wśród osób, które intensywnie trenują. Jednocześnie stosowanie
Skuteczne modelowanie sylwetki - jak to zrobić? Redukcja masy w Warszawie
Modelowanie sylwetki nie jest łatwym zadaniem, na pewno wymaga przede wszystkim bardzo dokładnego przestrzegania odpowiedniej diety. W celu poprawienia
Skuteczne odżywki dla sportowców - l-arginina, batony białkowe
Intensywne treningi wymagają również odpowiedniej diety. W czasie wyczerpujących ćwiczeń organizm potrzebuje znacznie więcej składników pokarmowych, które
Universal Nutrition Animal Pak - dobry wybór?
Universal Nutrition Animal Pak to produkt przygotowany specjalnie dla sportowców. Przyjmowany może być przez zaawansowanych sportowców, ale także przez osoby trenujące rekreacyjnie,
Sprzęt do treningu, pas treningowy
Sprzęt do treningu najczęściej kojarzony jest z ciężkim sprzętem występującym na siłowni. Jednak należą do nich także małe gadżety, które ułatwiają ćwiczenia w domu i nie tylko. Niewielkie
Creatine micronized powder, ClenBurexin - który wybrać?
Creatine Micronized Powder jest to niemiecki suplement kreatynowy, wysokiej jakości. W jej skład wchodzi CreaPure Creatine, czyli jedyna forma kretyny przetestowanej

Posted by on sty 29, 2018 in Zdrowie |

Wpływ leczenia penicyliną na zachowanie się odczynów serologicznych

Surowiczoopornpść w kile utajonej cechują: a) brak lub wątpliwy wpływ powtarzanych cykli leczenia penicyliną na zachowanie się miana ilościowych OK (Hellerstróm i wsp.); b) surowiczooporność ma cechy „prawdziwej” lub „późnej” z uwagi na swą długotrwałość oraz niestwierdzanie narządowych i układowych zmian kiłowych u chorych; c) surowiczość ta mniej obciąża rokowanie niż w kile utajonej wczesnej ze względu na niestwierdzanie cech postępu sprawy chorobowej; d) przy bardzo długim okresie kontroli, wynoszącym do 10 lat i dłużej, dochodzi u części chorych do seronegatywizacji lub znacznego obniżenia się miana OK. Klasyczną interpretacją surowiczooporności w kile utajonej był i jest jeszcze częściowo pogląd o jej „krętkowym” pochodzeniu, co ma być jednoznaczne z koniecznością intensywnego, powtarzanego leczenia kiły w tym Okresie (Degos; Gougerot; Pawlas). Collart i wsp. są przekonani, że swymi badaniami dostarczyli bakteriologicznych dowodów słuszności takiego postępowania. Celowi temu służy długotrwałe, 2—3-letnie lub dłuższe leczenie kiły utajonej bizmutem, którego zwolennikami są niektórzy autorzy francuscy (Degos; Huriez). Wobec bardzo częstej nieskuteczności takiego leczenia zaczęto, zwłaszcza w okresie powojennym, twierdzić, że surowiczooporność ma być wyrazem pewnego automatyzmu w wytwarzaniu reagin przez ustrój mimo wygaśnięcia zakażenia (Hagerman, Hirsch, Lóhe, częściowo Moore i Thomas). Zyskała na aktualności zasada, że przewlekłe leczenie tych chorych jest nie tylko niecelowe, ale nawet szkodliwe, a racjonalne postępowanie powinno polegać jedynie na długoletniej kontroli ich stanu zdrowia. Z polskich autorów podkreślał Walter konieczność „…leczenia chorego, a nie jego odczynów serologicznych”. Pośrednim poglądem jest twierdzenie, że surowiczooporność w kile utajonej nie zawsze dowodzi czynnego charakteru zakażenia, w związku z czym leczenie chorych powinno być bardziej indywidualizowane i tym mniej energiczne, w im późniejszym okresie utajenia kiły znajduje się chory (Mc Elligott). U części chorych surowiczooporność stanowi prawdopodobnie stan zejściowy (Restzustand) wyleczenia, a nawet samoistnego wygaśnięcia zakażenia. U olbrzymiej większości chorych stwierdza się po leczeniu utrzymywanie się trwale dodatniego ON. W grupie 1471 chorych stwierdzono dodatni ON po leczeniu u 78,3%, a dodatni odczyn FTA u 87,4% kontrolowanych (Manikowska-Lesińska). Kozakiewicz stwierdził obecność trwale dodatniego ON u 89,5% chorych w grupie 240 osób leczonych metalami ciężkimi oraz ewentualnie w skojarzeniu z penicyliną — mimo upływu 8—12 lat od zakończenia leczenia. Rokownicze znaczenie ON omówiono odrębnie.